Softwarecontract

Zie IT-contract. Een softwarecontract is in het algemeen te beschouwen als een koopcontract of een overeenkomst van opdracht. We kunnen onderscheid maken tussen aanschaf van standaardsoftwarepakketten (= meestal koop) en aanschaf van maatwerksoftware (= opdracht).