Social Accountability 8000

Afgekort SA 8000. Betreft het welzijn van de medewerkers bij bedrijven buiten Europa. Bevat normen ten aanzien van onder andere kinderarbeid, gedwongen arbeid, vrijheid van vakbond, werktijden en lonen.