SMART-principe

Principe voor het formuleren van doelen. Een doel moet specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn.