Slotuitdelingslijst

Bij faillissement: een lijst met daarop vermeld de namen van de schuldeisers met hun preferentie.