Slack

Begrip uit lean manufacturing (zie aldaar). Speling, niet-productieve activiteiten. Slack kunnen we verminderen door bijvoorbeeld de omsteltijden van machines te verkorten, basismaterialen dicht bij de werkplek te leggen (om onnodig lopen te voorkomen) en efficiënt gebruik te maken van materialen.