SLA

Afkorting van service level agreement. Zie aldaar.