Single loop learning

Nederlands: enkele lus leren. Een leer- of ontwikkelproces dat is gericht op het aanpassen van bestaande (operationele) routines binnen huidig beleid of huidige doelstellingen. Fundamentele afspraken blijven buiten beschouwing en worden niet aangepast. Zie ook double loop learning.