Single Exponential Smoothing

Ook wel exponentiële effening genoemd. Van exponentiële effening is sprake als men de getallen van het voortschrijdend gemiddelde van een tijdreeks minder zwaar laat wegen naarmate deze getallen verder in het verleden liggen.