Should cost methode

Een methode tot kostenanalyse. Op basis van een schaduwcalculatie, die is gebaseerd op de meest recente productietechnologie, bepalen specialisten van de inkopende organisatie wat de kostprijs van de leverancier zou mogen zijn. Deze wordt vervolgens vergeleken met de werkelijke kostprijs van de leverancier.