Separatist

Bij faillissement: schuldeiser die zijn rechten kan uitoefenen alsof er helemaal geen faillissement was. Zie hypotheekrecht, pandrecht.