Semi-lexografische methode

Andere term voor lexicografische semi-order beslismethode. Zie aldaar.