Selectief waarnemen

Een ontvanger selecteert uit een boodschap datgene wat hij graag wil horen of wat aansluit op zijn eigen belevingswereld of referentiekader.