Selectiecriteria

Criteria die de eisen en wensen weergeven waaraan een organisatie in meer of mindere mate moet voldoen.