Secundaire activiteiten

Begrip uit activity based costing (zie aldaar). Secundaire activiteiten zijn al die activiteiten waarbij een directe relatie tussen de activiteiten en het aantal eenheden voort te brengen product ontbreekt, maar waarbij er op zich wel een verband is tussen de respectievelijke producten en de activiteiten. Er is dan een verbijzonderingsprobleem van activiteitenkosten naar productkosten. Zie ook primaire activiteiten en tertiaire activiteiten.