Scope creep

Gedurende de uitvoering van bijvoorbeeld een inkoopactieplan zullen er veranderingen in de omgeving optreden en zal er voortschrijdend inzicht ontstaan. Het gevaar bestaat dat de scope continu verandert. Op een gegeven moment slaat de zogenaamde scope creep toe: er worden steeds meer aspecten het inkoopactieplan ingetrokken, oude stokpaardjes worden opnieuw van stal gehaald, uitgangspunten worden veranderd en de consequenties van de veranderingen worden niet goed uitgezocht. Zie ook consequentiemanagement.