Schadevergoedingsplicht

Schadevergoedingsplicht treedt in als een schuldenaar de in een ingebrekestelling genoemde termijn laat verstrijken.