Schaalvoordeel

De kostenverlaging per eenheid product die optreedt bij een hogere benutting van de productiecapaciteit.