Scatterdiagram

Geeft de relatie weer tussen twee variabelen of twee kenmerken van een groep elementen. Ook wel correlatiediagram of spreidingsdiagram genoemd.