Samenwerkingsovereenkomst

Een overeenkomst waarbij een samenwerking van lange duur tot stand komt, en waarbij wederzijdse afhankelijkheid ontstaat tussen de partners.