Samengesteld indexcijfer

Verhoudingscijfer dat de ontwikkeling van meerdere verschijnselen overzichtelijk weergeeft. Een bekend voorbeeld is de consumentenprijsindex (zie aldaar). Zie ook methode van Laspeyres.