RTV

Afkorting van rentabiliteit van het totale vermogen. Zie aldaar.