Roos van Leary

Model waarmee u inzicht kunt krijgen in de effecten van uw gedrag op anderen. Het model gaat uit van twee essentiële behoeften bij interacties tussen mensen: de behoefte aan beïnvloeding en de behoefte aan acceptatie (zie schema).