Rome II

Een verdrag dat bepaalt welk recht van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen in burgerlijke en handelszaken met grensoverschrijdende aspecten, onder andere van toepassing op de precontractuele fase.