Rome I

Bij internationaal inkopen: een verdrag dat van belang is voor de rechtskeuze. De bepalingen van dit verdrag komen grotendeels overeen met die van het Nederlands internationaal privaatrecht. Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.