Rolanalyse

Groepsinterventie om het functioneren van groepen te verbeteren. Een rolanalyse richt zich op het achterhalen van ingesleten gedragspatronen en houdingen. Aan de hand van vragenlijsten kunnen mensen hun eigen rol analyseren. Op basis van deze rolanalyse kunnen nieuwe rollen en invloedsstijlen worden geformuleerd, die vervolgens in trainingssituaties worden geoefend.