Risicoverevening

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Zorgverzekeraars met relatief veel hoge (of weinig lage) risico’s kunnen financieel worden gecompenseerd. Op basis van objectieve gegevens over de samenstelling van de verzekerdenpopulaties vinden onderlinge verrekeningen plaats tussen zorgverzekeraars.