Risicoverdeling

Begrip in verband met incoterms (zie aldaar). Tot waar draagt de verkoper het risico van verloren gaan van of van schade aan goederen?