Risicotoeslag

Bij het afsluiten van een contract voor langere tijd is er onzekerheid voor de leverancier over de ontwikkeling van de kosten die niet door de leverancier beïnvloedbaar zijn, met name materiaalkosten en CAO-afspraken. Ter afdekking van de ontwikkelingen wordt bij een vaste prijs een risicotoeslag over de huidige kosten gerekend, opdat toekomstige stijgingen zijn verrekend.