Risicoselectie

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Bij verzekeringen: de verzekeraar bepaalt op basis van zijn inschatting van het ziekterisico of hij iemand wel of niet zal accepteren als verzekerde en op welke voorwaarden en premie.