Risico-omslag

Risico-omslag is een gevolg van verzuim (art. 6:84 BW). Zodra er sprake is van verzuim wordt elke onmogelijkheid tot nakoming aan de debiteur toegerekend.