Richtfase

Bij inkoopteams: het op strategisch niveau bepalen van de doelstellingen die een inkoopteam moet realiseren. Deze fase bestaat uit het bepalen van een heldere doelstelling en het verkrijgen van commitment van het (top)management.  Zie randvoorwaarden voor inkoopteams.