Revindicatie, revindiceren

Vordering waarbij de eigenaar zijn zaak terugeist of opeist.