REV

Afkorting van rentabiliteit van het eigen vermogen. Zie aldaar.