Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting

Netto omzetresultaat plus (minus) de rentebaten (-lasten).  Zie ook winst- en verliesrekening.