Resource based theorie

Ook wel competentietheorie genoemd. Organisatiestrategie volgens Prahalad, Hamel en Barney, die uitgaat van de vaststelling van de kernvaardigheden van de onderneming: de specifieke, onderscheidende bekwaamheden die voortkomen uit de collectieve kennis, vaardigheden en houdingen binnen de organisatie. Alle andere activiteiten kunnen worden uitbesteed.