Rentemarge

Verschil tussen de rentabiliteit van het totale vermogen en de rente op het vreemd vermogen. Zie ook hefboomeffect.