Rentelasten

De rente die aan de verschaffers van vreemd vermogen moet worden betaald. Zie ook winst- en verliesrekening.