Rentedekkingsfactor

Een kengetal met betrekking tot de solvabiliteit van een bedrijf:  (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting + betaalde intrest)  gedeeld door betaalde intrest. Ook wel interest coverage ratio genoemd.  Zie ook solvabiliteit.