Rentabiliteit van het totale vermogen

Afgekort RTV. Een kengetal met betrekking tot de rentabiliteit van een bedrijf.

Forumle: