Rentabiliteit van het eigen vermogen

Afgekort REV. Een kengetal met betrekking tot de rentabiliteit van een bedrijf.

Formule: