Rentabiliteit

De winstgevendheid van een bedrijf. Opbrengst van het vermogen gerelateerd aan het geïnvesteerde vermogen dat voor de opbrengst nodig is.