Releases

Bij IT-contracten: gewijzigde of verbeterde programmatuurdelen. We kunnen twee typen onderscheiden: foutenreleases, waarmee fouten in de programmatuur worden verbeterd of gecorrigeerd, en releases die de functionaliteit van het systeem of de programmatuur verbeteren.