Relational view

Theorie van Jeffry H. Dyer waarbij de nadruk wordt gelegd op samenwerking binnen de keten. Het zijn tegenwoordig niet langer individuele bedrijven meer, maar complete ketens die met elkaar concurreren. Er komen hoogwaardige samenwerkingsvormen, waarbij organisaties zich exclusief aan elkaar gaan binden. Organisaties die ketensamenwerking nastreven, noemt Dyer een extended enterprise.