Relatieve bevoegdheid

Geeft aan welke rechter bevoegd is. Zie ook absolute bevoegdheid.