Relatieve afwijzingsgronden

Of een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) wordt ingewilligd, hangt bij deze gronden af van de afweging die wordt gemaakt tussen het specifieke en het algemene belang. Zie ook Wet openbaarheid van bestuur en absolute afwijzingsgronden.