Relatiecontract

Een van de drie ideaaltypische contractvormen volgens Klein Woolthuis. De andere twee zijn commitmentcontract en beveiligingscontract (zie aldaar). Het relatiecontract is gericht is op het belang van de eigen organisatie en het behoud van de relatie.