Regulerende vaardigheden

Vaardigheden die tot doel hebben orde en duidelijkheid in een gesprek te bewaken. Voorbeelden zijn het noemen van doelen, het afspreken van een tijdsduur, het handhaven van de structuur van het gesprek, terugkoppelen naar de doelen, de tijd in de gaten houden, samenvatten en afspraken benoemen.