Registergoed

Zaak waarvan de eigendom wordt geregistreerd in daarvoor bestemde speciale registers, zoals gebouwen en grond (in het kadaster), schepen en luchtvaartuigen.