Regelkaart

Hulpmiddel bij statistische procescontrole. Doel is het proces te beheersen. Op een regelkaart worden de prestaties van het proces bijgehouden, evenals de grenzen waarbinnen dit moet gebeuren en waarschijnlijk zal gebeuren. Op basis van die prestaties wordt bepaald of in het proces moet worden ingegrepen. Ook wel controlekaart genoemd. Zie ook bovenregelgrens, onderregelgrens, procesgemiddelde, regelgrenzen, streefwaarde.