Referentiekader

Persoonlijke bagage die gevormd wordt door ervaringen, kennis, waarden en normen, doelen, belangen en idealen. Het referentiekader van een persoon bepaalt voor een belangrijk deel hoe hij tegen bepaalde zaken aankijkt en wat voor doelen hij nastreeft.